Väikesadamad > Info väikesadamate kohta  
 

Info väikesadamate kohta

Alates 2013. aastast on suletud sadamate ja navigatsiooni-tingimuste elektrooniline andmebaas www.marinas.nautilus.ee, mis ajavahemikus 2004-2013 oli abiks neile harrastusmeresõitjaile, kes Eesti rannikul seilasid ja Eesti sadamaid külastasid. Nüüd korvab seda trükis Estonian Cruising Guide, välja antud aastal 2015 Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse poolt.

ECG tutvustus

Elektroonsel kujul leiab Eesti väikesadamate kohta infot Eesti Veeteede Ameti poolt koostatud andmekogust www.sadamaregister.ee EASi kodulehelt ning sadamate kodulehekülgedelt.

Infot Läänemereäärsete riikide harrastusmeresõidu tingimuste kohta vaata Eesti Merematkamise Seltsi saidilt. Kuuluvad ju Eesti sadamad Läänemere sadamate võrgustikku ning üha rohkem Eesti lippu kandvaid aluseid suundub naabermaid külastama.

Info on kogutud Baltic Sea Cruising Network (BSCN) liikmete poolt, tekst inglisekeelne. Eestit esindab BSCN töös MTÜ Eesti Merematkamise Selts.

Kati Kukk
www.marinas.nautilus.ee toimetaja
Eesti Merematkamise Seltsi juhatuse liige
Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse juhatuse liige

09.04.2017

Sadamad