Väikesadamad > Avaleht  
 

Avaleht

Eesti territoriaalveed ulatuvad kuni 60 põhjalaiuskraadini. Enamusele lõuna poolt pärit purjetajatele tundub see asuvat väga lähedal põhjapoolusele ja seilamine siin ekstreemsusena. Võrrelgem: kui Maa keskmine õhutemperatuur 60N on jaanuaris 15C, siis Eestis on see 6C ja juulis vastavalt 13C ning 17C. Taolised tingimused on ka palju lõunapoolsemates populaarsetes purjetamispiirkondades.

06.06.2013

Sadamad