Väikesadamad > Uudised > Eesti Merematkamise Seltsi pöördumine  
 

Eesti Merematkamise Seltsi pöördumine

Merematkamise edendamiseks ning Eesti kui harrastusmeresõidupiirkonna rahvusvahelise tuntuse suurendamiseks moodustatud Eesti Merematkamise Selts – EMS, inglise keeles Estonian Cruising Association - kutsub huvilisi, nii eraisikuid kui organisatsioone, endaga liituma, et kaasa aidata nende sihtide saavutamisele.

Merematkamist on Eestis harrastatud alates ajast, mil siia tekkisid esimesed jahid ja jahtklubid ja mitmete jahtklubide põhikirjades on see olnud tegevusvaldkonnana nimetatud. Paraku on merematkamine jäänud võistluspurjetamise varju ja merematkajatel seni puudu neid koondav ja huve esindav ühendus. Samal ajal laieneb järjest nende inimeste ring, kes soovivad merel käia mitte niivõrd võistlemas, vaid muudel ajenditel - looduses viibimine, pere ja sõpradega koosolemine, uute paikade avastamine, ise merel hakkamasaamine, omaetteolek jmt. Lisaks purjejahtidele laieneb üha ka mootorpaatide ja -jahtidega, samuti kanuudega merematkamine. Aasta-aastalt võetakse ette pikemaid rännakuid.

Kui Eesti merematkajad vajavad informatsiooni teiste maade ja merede kohta, siis teiste maade merematkajajaid huvitab, kuidas on olud Eestis, millised on navigeerimistingimused, sadamad, vaatamisväärsused jm. Seega saab EMS olla infovahendajaks ning teha rahvusvahelist koostööd merematkajate ühendustega nii Läänemere piirkonnas kui ka laiemalt - Euroopas ja üle maailma.

EMS loob võimaluse tutvustada Eestit ja Eesti väikesadamate võrgustikku tervikuna, töötada välja sihtgruppe arvestav ühine turundusprogramm ning see ka ellu viia. Kasusaajateks on lisaks kodu- ja välismaistele merematkajaile ka jahtklubid ja sadamapidajad, kohalikud omavalitsused, kindlasti ka rannapiirkondade elanikud.

EMS asutajateks olid ESS „Kalev” Jahtklubi kui Eesti suurima liikmeskonnaga jahtklubi, Sailinvest OÜ Noblessneri sadama operaatori ja arendajana ning Valdeko Loopere tuntud jahtkaptenina. Eesti Jahtklubide Liit on pidanud Eesti Merematkamise Seltsi teket ajakohaseks ning toetab algatust.

Seltsiga liitujate rahaliseks panuseks on sisseastumismaks - organisatsioonidelt 1000 krooni, töötavatelt isikutelt 250 krooni, üliõpilastelt ja pensionäridelt 100 krooni. Edasiste liikmemaksude suuruse määramine on seltsiliikmete üldkoosoleku pädevuses.

Põhikiri

Liikmeks astumise avaldus eraisikule

Liikmeks astumise avaldus organisatsioonile

Lisainformatsiooni põhikirja, liikmeks astumise avalduse ja muu asjassepuutuva kohta jagab Kati Kukk meiliaadressil merematkamine@gmail.com või telefonidel 4697225; 5137127.

06.06.2013

Sadamad